LIFE HACK: สูตรลัดจัดชีวิต

หลายครั้งเราอาจจะเจอกับปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลายๆปัญหานี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยเคล็ดลับและภูมิปัญญาต่างๆ เราลองมาดูกันสูตรลับจัดชีวิตเหล่านี้กันดีกว่า

7 วิธีคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

เราพัฒนาตัวเองได้ในระยาวด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด เราลองมาดู 7 วิธีคิดที่มีประสิทธิภาพกัน